Poptání zájemců o půdní prostory

m2
Kč/m2
Co znamenají položky v záměru?
Kontaktní údaje
+420XXXXXXXXX
  podmínkami portálu
 

jak to funguje?

  • 1 Nezávazě poptáte možné zájemce o volné půdní prostory
  • 2Porovnáte jednotlivé nabídky zájemců o půdní prostory
  • 3Sami si vyberete nejlepšího zájemce o půdní prostory
  • 4Ohodnotíte spolupráci se zájemcem a ulehčíte výběr dalším uživatelům

chráníme osobní udaje

- Veškeré poptávky zůstávají anonymní

- Vaše osobní údaje zájemci nevidí

- Kontakt s vybranými zájemci pouze na Vaši žádost

- Nakládáme s daty v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

Co se bude dít po odeslání poptávky?

  • 1/ Poptávka se rozešle možným zájemcům o volné půdní prostory
  • 2/ Přijdou Vám nabídky na míru od zájemců o půdní prostory
  • 3/ U vybraných nabídek zvolíte "Kontaktovat zájemce"
Zavřít

Podmínky portálu

 

Podmínky pro zadávání poptávek (dále jen „Podmínky“) do systému www.svjbd.cz (dále jen „Server“) provozovaného společností FTINVEST, v.o.s., se sídlem Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové, IČ: 28846508, DIČ: 28846508, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17653 (dále jen „Poskytovatel“).

 

 

1.   Popis a používání služby

 

1.1 Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce poptávajícího subjektu (fyzická nebo právnická osoba, která poptává zboží nebo služby, dále jen „Poptávající”) a registrovaného dodavatele zboží nebo služeb (dále jen „Dodavatel”).

 

1.2 Poptávkou se rozumí strukturovaný požadavek Poptávajícího s cílem najít vhodného Dodavatele.

 

1.3 Provozovatelem služby je Poskytovatel.

 

1.4 Zadání poptávky je zdarma. Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli.

 

1.5 Odesláním Poptávky na Serveru Poptávající souhlasí bez výhrad s těmito Podmínkami.

 

 

2. Práva a povinnosti Poptávajícího

 

2.1 Poptávka musí mít řádně a pravdivě vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.

 

2.2 Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na Serveru nebo tak učinit sám prostřednictvím odkazu zaslaného emailem. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

 

2.3 Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení.

 

 

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

3.1 Poskytovatel má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

 

3.2 Pokud je jednání Poptávajícího v rozporu s Podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob či Poskytovatele, vyhrazuje si Poskytovatel právo na nerozeslání a výmaz poptávky.

 

3.3 Poskytovatel má právo zasílat Poptávajícím na email zprávy s novinkami Serveru nebo Poskytovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.

 

3.4. Poskytovatel má právo zobrazit údaje vyplněné v Poptávce i na svých partnerských serverech.

 

 

4. Ochrana osobních údajů

 

4.1 Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů garantuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

 

4.2 Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi Poptávajícím a Dodavatelem.

 

4.3 Odesláním poptávky dává Poptávající souhlas o poskytnutí osobních údajů registrovaným Dodavatelům. Poskytovatel služby předává osobní údaje Poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

 

4.4 Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

 

 

5. Vyloučení odpovědnosti

 

5.1 Poskytovatel neručí za bezchybné fungování Serveru, i když se o to usilovně snaží, a proto za jakékoliv chyby či poškození Poptávajícího, nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost.

 

5.2 Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Poptávajímu vznikne v souvislosti s používáním služby.

 

5.3 Vzniknou-li třetí straně vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Poskytovatel je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Poptávajícího. Zároveň může Poskytovatel na Poptávajícím vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Poptávající svým jednáním způsobil.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1 Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky měnit. Změnu a její účinnost Poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na webových stránkách Serveru.

 

6.2 Poptávající má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto Podmínkách tím, že na email info@svjbd.cz neprodleně po odmítnutí těchto podmínek pošle žádost o smazání poptávky. Poskytovatel služby do 14 dnů od obdržení emailu smaže danou poptávku ze Serveru.

 

6.3 Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Podmínek. Nevyužije-li možnost danou bodem číslo 6.2, má se za to, že Poptávající s těmito Podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2013.

 

 

Zavřít